Như vậy các bạn cũng đã hiểu được thiết kế xây dựng là gì và các bước quy trình thiết kế xây dựng công trình gồm những gì rồi. Nếu có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ các Công Ty ở trên nhé.